Köpeavtal


Uppfödare

Sandra Rudeberg
Förängsudden 18
760 17 Blidö
073-6807232
info@silverados.se

Köpare


Kaninens namn:
Född:
Kön:
Ras:
Färg:


Köpesumma: ___ kr som betalas vid leverans eller avtalad tidpunkt

Villkor

*Kaninen ska tävlas under ovanstående namn.

*Kaninen får ej säljas/överlåtas/lämnas ut på foder utan att uppfödaren först kontaktas och godkänner flytten. Uppfödaren har alltid förköpsrätt, och betalar aldrig mer än den ursprungliga köpesumman.

*Om kaninen byter ägare ska ett likadant avtal som detta upprättas mellan uppfödaren och den nya köparen. Föregående ägare ges inga rättigheter i ett nytt avtal utan uppfödarens godkännande, och detta sker endast i undantagsfall.

*Uppfödaren har rätt att (utan ersättning) återtaga kaninen om den bevisligen missköts.

*Kaninen får ej avlivas utan uppfödarens godkännande, undantaget om veterinär råder till avlivning.

*När kaninen avlidit ska uppfödaren meddelas med uppgifter om tidpunkt och orsak.

*Kaninen får endast användas i seriös avel, där inga kända defekter (t.ex. bettfel) förekommer, och ungarna får en bra uppväxt. Kaninen får heller ej paras med en kanin den är släkt med. Är kaninen brokad får den inte paras med annan brokad kanin.

*Köparen ska meddela uppfödaren när kaninen har blivit förälder.

*Ingen garanti vad gäller ”hoppduglighet” kan lämnas, då detta i stor grad beror på hur kaninen blir tränad.

*Om kaninen avlider inom 4 veckor efter köpet på grund av genetiskt fel får köparen en ny unge ur valfri kull eller tillbaka halva köpesumman 1)


Uppfödare: Sandra Rudeberg________________   Köpare:___________________
                              

Ev. målsmans underskrift ___________________   Ort och datum_____________________              

 

1) Garantin gäller ej om: misskötsel kan påvisas, kaninen används i avel inom garantitiden, kaninen har bott ihop med andra kaniner under garantitiden eller kaninen har avlivats utan att uppfödaren kontaktats.